Anställda på Remote24

Fortsatt utbildning och utveckling av Microsoft 365 enligt plan

De flesta känner till att Microsoft 365 innehåller Officepaketet, OneDrive och Teams. Men vad många inte vet är att det molnbaserade systemet innehåller så mycket mer. Många bolag inom R24 Group utvecklar och arbetar med Microsoft 365. Plattformen är mångfunktionell och innehåller funktioner för hela företagets IT-behov. För verksamheter med äldre affärssystem finns äntligen möjligheter till integration. Genom Microsoft Power Platform blir startsträckan betydligt kortare eftersom man inte behöver stressa med att byta ut ett befintligt, fungerande affärssystem.

Inom Microsoft 365 finns även Power Automate som gör det möjligt för Remote24:s kunder att automatisera repetitiva arbetsprocesser via verktyg som kopplas direkt till befintligt affärssystem. Dessutom finns Power BI som är inriktat på datavisualisering och analys. Power Apps tillåter användare att skapa anpassade appar för sina specifika behov, nåbara genom exempelvis Teams. Dessa verktyg tillsammans utgör Microsofts Power Platform och erbjuder en integrerad lösning för att hantera data, automatisera processer och bygga anpassade applikationer.

”Microsoft 365 passar vår verksamhet perfekt. Eftersom vi driftar våra kunders hela IT-system kan vi också hjälpa dem med själva innehållet i systemen. Att Microsoft kontinuerligt utökar funktionerna i Microsoft 365 gör att vi kan säkerställa att kunderna effektiviserar sina arbetsflöden/processer med moderna verktyg, kopplade till befintliga system”, säger Jonas Carlsson, utvecklingsansvarig på Remote24.

Grandin ITC gick samman med IT-bolaget Remote24 i mars 2022.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Carlsson, förvärvsansvarig Remote24, 0707-53 11 15