IT-lösningar

Full tillgänglighet
– var och när du vill


IT-lösningar, eller informationstekniklösningar, spelar en avgörande roll i dagens digitala era. Med den snabba teknologiska utvecklingen och det ökande behovet av effektiva och pålitliga system har IT-lösningar blivit en viktig del av företag, organisationer och samhällen i stort.

En IT-lösning syftar till att använda teknik för att lösa problem och förbättra effektiviteten, produktiviteten och säkerheten i olika verksamhetsområden. Det kan inkludera allt från att bygga upp en infrastruktur för att hantera och lagra data, utveckla skräddarsydda programvaror och applikationer, implementera molnbaserade lösningar, till att säkra nätverk och skydda mot cyberhot.

En av de mest betydelsefulla IT-lösningarna är molntekniken. Genom att använda molnbaserade lösningar kan organisationer och användare lagra och få åtkomst till data och programvara via internet istället för att vara beroende av lokala servrar och hårddiskar. Detta ger fördelar som skalbarhet, flexibilitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet överallt och när som helst.

En trygg partner vid val av IT-lösningar

När Remote24 har fått ditt förtroende kan du arbeta var och när du vill. Du har full tillgänglighet till din information från samma skrivbord som du hade tidigare. Skillnaden är att du inte behöver vara på kontoret, inte ens vid din egen dator. Du kommer åt alla dina hemliga affärsdokument ändå.

Remote24 snabba implementationsmodell COPY – PASTE – PUSH gör att din verksamhet inte tappar fart. Vi hanterar alla typer av affärssystem och programvaror, även egenutvecklade speciallösningar. Remote24 har högsta säkerhetsklassificeringen på våra datacenter. All din information är i tryggt förvar och nås endast av dem som har din personliga tillåtelse.

Fjärrskrivbord

All IT i ditt eget moln. Gränslösa skrivbord. Supersäkra servrar. Oavsett affärssystem eller programvara. Det har aldrig varit enklare att strunta i sina IT-bekymmer. Vi kallar det COPY – PASTE – PUSH

arbete vid datorn

serverdrift

Är ni en multinationell koncern? Arbetar ni i en egenutvecklad eller speciell programvara? Har ni mängder av egna servrar som ni inte längre vill serva? Remote24 kan allt om speciallösningar och är kompromisslös när det gäller funktionalitet. Oavsett storlek.

Serverdrift
IT patientsäkerhet

IT-säkerhet

Hanterar du känslig information? I en digitaliserad värld utsätts verksamheter för större risker och fler hot. När säkerhetshoten ökar behöver varje verksamhet arbeta aktivt med företagets säkerhetsfrågor. Har du höga säkerhetskrav? Remote24 tar hand om er IT-säkerhet för en trygg, säker och effektiv framtid.

IT-säkerhet

Betallösningar

Handlar du med känslig information? Har du säkerhetskrav på din verksamhet som styrs av Finansinspektionen? Remote24 arbetar med företag och institutioner inom bank och finans. Vi har alla säkerhetsklassificeringar för att arbeta med den typen av känslig information.

Grandin ITC gick samman med IT-bolaget Remote24 i mars 2022.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Carlsson, förvärvsansvarig Remote24, 0707-53 11 15