IT-säkerhet för ditt företag

Skydda din data

I en digitaliserad värld utsätts verksamheter för större risker och fler hot. När säkerhetshoten ökar behöver varje verksamhet arbeta aktivt med företagets säkerhetsfrågor. IT-säkerhet handlar om att skydda datorer, nätverk och information från oönskade intrång och skador. Det är viktigt för företag, organisationer och enskilda användare att ta säkerhet på allvar för att skydda känslig information och förhindra störningar i verksamheten.

Genom att säkert lagra alla applikationer och all din data i molnet, kan du lita på att dina filer och dokument alltid finns där oavsett vad som händer dig eller ditt bolag.

Med anledning av ökade dataintrång, cyberattacker, utpressningar och spionage som sker online är IT-säkerhet en kontinuerlig process som kräver uppmärksamhet och kontinuerlig förbättring för att hålla information och system säkra. Låt oss på Remote24 ta hand om er IT-säkerhet för en trygg, säker och effektiv framtid.

Så jobbar vi med IT-säkerhet

Riskbedömning

Genom identifiering av ert nuläge kan vi på Remote24 göra en bedömning av säkerhetshot och potentiella sårbarheter för att identifiera och prioritera de största riskerna.

Säkerhetshot för IT kan identifieras på flera sätt. Genom att kombinera olika metoder så som att övervaka nätverksloggar, utföra regelbundna skanningar av system och nätverk samt utföra penetrationstester kan vi effektivt identifiera och hantera säkerhetshot. 

Förhindra

Det finns flera verktyg för att skydda system och data från säkerhetsincidenter och säkerställa fortsatt driftsäkerhet.

Vi arbetar hårt med att skydda våra kunder mot olika säkerhetshot, inklusive spam, virus, phishing och ransomware. Det finns ett flertal verktyg för att hantera intrång, så som accesskontroll, brandväggar, antivirusprogram, kryptering och lastbalansering.

Genom att använda en kombination av dessa verktyg och tekniker kan du som kund känna dig trygg med att din data och drift är fortsatt säker.

 

Övervakning

Genom övervakning kan man snabbt upptäcka och hantera säkerhetsincidenter, förbättra driftsäkerheten och säkerställa att företagets data och system är skyddade.

Övervakning kan ske manuellt eller automatiskt med hjälp av säkerhetsverktyg, såsom brandväggar och logganalys.

BegränsA

Genom att agera snabbt kan man begränsa skadan vid ett IT-intrång och säkerställa att verksamhetens data och system är skyddade.

För att begränsa skadan använder vi oss bland annat av nätverkssegmentering, härdning och incidenthantering.

Säkerhetskopiering

Regelbunden säkerhetskopiering ger en extra skyddsnivå för viktig information, vilket innebär att det är mindre risk att förlora data.

Om det skulle uppstå en olycka eller ett problem, är det lättare att återställa data från en säkerhetskopia än att försöka reparera det skadade originalet.

Microsoft 365 backup

Microsoft 365 är en molnbaserad tjänst som erbjuder e-post, dokumenthantering och samarbete för företag. Backup av dina data är viktigt för att säkerställa tillgänglighet och integritet i händelse av en olycka eller tekniskt fel. Microsoft 365 har inbyggda säkerhetsfunktioner som regelbundna säkerhetskopior och återställningsmöjligheter, men det är ändå rekommenderat att ta ytterligare backup för att skydda din information. Detta kan göras med tredjepartsverktyg som är specifikt utvecklade för Microsoft 365-backup.

Backup lösningen är flexibel och pålitlig med omfattande dataskydd för Microsoft 365. Med en backup kan vi enkelt återställa dina data till ett tidigare skede, innan felet inträffade.

 

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Grandin ITC gick samman med IT-bolaget Remote24 i mars 2022.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Carlsson, förvärvsansvarig Remote24, 0707-53 11 15