r24 group

R24 Group – Halvårsrapport januari – juni 2023

Halvåret i sammandrag

  • R24 Group har under perioden omsatt 17,5 Mkr (14,5 Mkr)
  • Omsättningsökningen (20 %) är helt organisk.
  • Personalstyrkan är oförändrad.

Väsentliga händelser under halvåret

  • Ökad tillströmning av kunder till Argonovas auktionsplattform på grund av strukturförändringar på den svenska auktionsmarknaden.
  • Nyutvecklad version av auktionsplattformen har blivit driftsatt.
  • Utveckling av ett nytt inloggningssystem för Remote24:s kunder. Tas i bruk under Q3/Q4.
  • Vidareutbildningen inom Microsoft 365 har fortsatt enligt plan.

Ledningen kommenterar

Det första halvåret av 2023 har varit en period av effektiviseringar med det uttalade målet att uppnå synergieffekter. Bolagen som förvärvades under 2022 har integrerats i verksamheten och företagsgruppen har blivit en mer homogen organisation. Bland annat har infrastrukturen i datacentren ytterligare moderniserats med ökad prestanda och säkerhet som resultat. Dessutom har strukturen och arbetsmetoder för vårt supportarbete vidareutvecklats så vi ska kunna serva och stödja kunderna bättre och snabbare.

Under perioden har det varit bra kundtillströmning inom alla tjänsteområden, vilket omsättningsökningen visar. De tre miljoner kronor som omsättningen ökat är organisk tillväxt. Nu ser vi fram mot en spännande höst, där vi står starkare än tidigare för att kunna möta nya utmaningar.

Grandin ITC gick samman med IT-bolaget Remote24 i mars 2022.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Carlsson, förvärvsansvarig Remote24, 0707-53 11 15