verksamhetsåret 2023

R24 Group – Kort kommuniké för verksamhetsåret 2023

Året i sammandrag
• R24 Group har under perioden omsatt 34 Mkr (34,6 Mkr).
• Personalstyrkan är oförändrad.

Väsentliga händelser under året
• Första kunden fick tillgång till vår högsäkerhetslösning Shield.
• Kontinuerligt kommer Shield att rullas ut till samtliga kunder.
• I oktober förvärvades IniQ som är verksamt inom systemdrift.
• I oktober påbörjades processen för ISO-27001 certifiering av R24 Group.
• Fortsatt implementering av Argonovas auktionsplattform hos ett flertal nya användare som tillkommit tack vare att det nya stödet för BankID, DAC7 och liveauktionsstöd attraherat auktionsmarknaden,

Väsentliga händelser efter årsskiftet
• R24 Group har förvärvat en fastighet i centrala Göteborg med tillträde 1 juni varvid renovering och anpassningar kommer att göras under året. Senast april 2025 kommer Göteborgs-kontoret att flytta dit.

Ledningen kommenterar
2023 har präglats av kontinuerligt arbete med säkerhet, rutiner och kvalitet.

Det är ingen nyhet att kollegor i branschen utsatts för sofistikerade attacker där deras kunder drabbats hårt. Den ökade hotbilden och aktiviteten bland ransomware-grupper har gjort att vi tagit ytterligare steg i säkerhetsarbetet och implementerat säkerhetssystemet Shield. Systemet stänger åtkomstmöjligheterna för obehöriga på ett sätt som är unikt i branschen och gör att vi står starkt rustade för framtida hot. Detsamma gäller backup- och återställningssystem och där vi också uppgraderat system och förfinat rutiner.

Avslutningsvis kan nämnas att vi integrerat IniQ fullt ut i verksamheten.

Frågor besvaras av Jonas Carlsson på jonas.carlsson@remote24.se

R24 Group består av IT-bolagen Remote24, Netigrate, Argonova samt fastighetsbolaget R24 fastighet med kontor i Göteborg och Borås. Företagsgruppen levererar IT-drift, kundsupport, Microsoft 365-anpassningar och, genom Argonova, även SEO och webbutveckling till drygt 900 kunder. IT-leveransen sker från ISO-certifierade datacenter i Sverige.

Grandin ITC gick samman med IT-bolaget Remote24 i mars 2022.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Carlsson, förvärvsansvarig Remote24, 0707-53 11 15