R24 Group presenterar det första halvåret 2022

Det första halvåret (1 januari – 30 juni) 2022 i sammandrag

  • R24 Group har under perioden omsatt 16,2 Mkr (9 Mkr) en ökning med 80 %.
  • Personalstyrkan har ökat med sju personer under perioden.

Väsentliga händelser under det första halvåret 2022

  • I januari förvärvades 60% av Netigrate AB, som är verksamt inom systemutveckling.
  • I mars förvärvades R. Grandin ITC AB, med samma inriktning som Remote24 AB
  • Implementation av nytt ärendehanteringssystem.
  • I samband med förvärven har kontoret i Mölndal flyttats in till huvudkontoret vid Avenyn samt de båda kontoren i Borås har slagits samman till ett.

Ledningen kommenterar

I samband med företagsförvärven har vår företagsgrupp blivit större med fler anställda och kunder. För att möta de nya utmaningarna har organisationen strukturerats om, arbetsbeskrivningar och roller inom verksamheten har förtydligats för att förenkla sammanslagningarna av företagen.

Clas Cronholm har blivit utsedd till operativ chef för Remote24 vilket innebär att han ansvarar för den dagliga driften inom bolaget. Clas har varit verksam i olika roller inom Remote24 under drygt tio år.

Av samma anledning har Joakim Alm utsetts till supportansvarig. Även Joakim har många år på Remote24 bakom sig. Hans uppgift kommer att vara att samordna och integrera supportavdelningarna så att vi kan upprätthålla den höga kundnöjdheten som Remote24 varit kända för under åren.

Nu väntar en period av konsolidering och fortsatt hårt arbete för att överträffa våra kunders förväntningar.

R24 Group består av IT-bolagen Remote24, Netigrate, Argonova samt fastighetsbolaget R24 fastighet med kontor i Göteborg och Borås. Företagsgruppen levererar IT-drift, kundsupport, Microsoft 365-anpassningar och, genom Argonova, även SEO och webbutveckling till drygt 900 kunder. IT-leveransen sker från ISO-certifierade datacenter i Sverige.

Grandin ITC gick samman med IT-bolaget Remote24 i mars 2022.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Carlsson, förvärvsansvarig Remote24, 0707-53 11 15