genom för security awareness utbildning

Simulerade attacker och utbildning mot dataintrång

Under de senaste dagarna har flera svenska företag drabbats av ryska Ransomwareattacker. Den ökande frekvensen av attacker skapar nu ett påtagligt tryck på företag att snabbt agera och implementera robusta säkerhetsåtgärder.

Ransomware är bara en av många aspekter inom det växande spektrumet av cyberhot som företag står inför idag. För att möta dessa utmaningar och höja försvarsnivån har vår tjänst utformats för att öka medvetenheten bland företagens anställda.

Varför Security Awareness?

Med ökad medvetenhet och förbättrad kunskap hos de anställda skapas en proaktiv inställning till att identifiera och hantera säkerhetsrisker. Security Awareness blir en integrerad del av företagets säkerhetsstrategi, där varje individ spelar en avgörande roll i att säkra företagets integritet och tillgångar.

Hur fungerar det?

Tjänsten är uppbyggd i tre centrala steg och ger användare både utbildning och praktisk övning. Genom att utsätta användarna för verkliga och simulerade attacker, som phishing, bedrägerier och skadlig kod, ökas deras medvetenhet och förståelse för ett flertal olika bedrägeriförsök.

Simulerade attacker: Användarna utsätts för skräddarsydda simuleringar, anpassade efter deras beteenden. Svårighetsgraden varierar, och simuleringarna fokuseras på de områden där användarna visat sårbarheter.

Utbildning: Interaktiv utbildning ger användarna möjlighet att ta till sig ny kunskap. Utbildningsplattformen är tillgänglig från både mobil och dator vilket möjliggör en sömlös och flexibel inlärningsupplevelse.

Utvärdering: En utvärderingsrapport ger klarhet kring organisationens framsteg genom att summera deltagarnas kunskapsnivåer.

Om du önskar utforska ytterligare detaljer, finns mer information tillgänglig på vår sida – Security Awareness. Här kan du även boka in ett möte med en av våra konsulter för att diskutera hur vi tillsammans kan stärka er organisation.

Grandin ITC gick samman med IT-bolaget Remote24 i mars 2022.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Carlsson, förvärvsansvarig Remote24, 0707-53 11 15