Ständig utveckling av säkerheten i Remote24:s Cloudplattform

Remote24 driftar och sköter IT-tjänster för fler än 900 kunder. I inbrottssäkra och klimatsmarta datahallar i Göteborg och Stockholm handhar vi vår egen infrastruktur som dagligen hanterar enorma mängder affärskritisk information. De affärskritiska systemen måste vara motståndskraftiga mot olika hot och faror. Hot som förändras och mörka krafter som ständigt hittar nya metoder. Inte minst när statsstyrda hackerattacker blir allt vanligare.

Alla kunders information ligger bakom ett skydd som ständigt analyserar datatrafiken. Systemet analyserar loggar och identifierar onormalt beteende mot Cloudplattformen. Det kan vara antal uppkopplingar per minut, samma IP-adress som försöker komma in via olika ingångar eller IP-adresser som har blockerats av andra aktörer.


Jonas Carlsson på Remote24:
”Det är alltid svårt att vara helt skyddad, men tack vare vår stora säkerhetscommunity ser vi snabbt mönster som är omöjliga att upptäcka på egen hand. Du kan rapportera en IP-adress som är kopplad till skadlig aktivitet eller kontrollera om en IP-adress har rapporterats av någon annan. Vi har även lockbeten, ”honeypots”, för att lura fram ljusskygga figurer och se hur de agerar och vilka verktyg de använder. Allt för att tekniskt kunna utveckla det egna skyddet.”


Remote24 är aktiva medlemmar i en världsomspännande community vars syfte är att hjälpa till att bekämpa spridningen av hackare, spammare och kränkande aktiviteter på internet. I deras stadgar kan vi läsa: ”att hjälpa till att göra webben säkrare genom att tillhandahålla en central svartlista för webbansvariga, systemadministratörer och andra intresserade parter att rapportera och hitta IP-adresser som har associerats med skadlig aktivitet online”.


För ytterligare information kontakta:
Jonas Carlsson, säkerhetsansvarig Remote24
tel: 0707-53 11 15, e-post: jonas.carlsson@remote24.se

Grandin ITC gick samman med IT-bolaget Remote24 i mars 2022.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Carlsson, förvärvsansvarig Remote24, 0707-53 11 15