logotyp consensus

Consensus

IT-lösningar för pensioner och finansiella lösningar

Consensus Asset Management AB är en Göteborgsbaserad fondkommissionär med filial i Stockholm verksam inom kapitalförvaltning, Corporate Finance och tjänstepensioner. Remote24 sköter all IT för bolaget. Affärssystem och kundgränssnitt är alltid tillgängligt för behöriga via vilken dator som helst. Consensus AM har lång historik som går ända tillbaka till 1913. Bolaget vänder sig till medelstora institutioner, privatägda företag och förmögna privatkunder.

Grandin ITC gick samman med IT-bolaget Remote24 i mars 2022.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Carlsson, förvärvsansvarig Remote24, 0707-53 11 15